drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Słupsk

ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI POMIĘDZY GMINĄ A OSOBAMI FIZYCZNYMI I INNYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek;
  2. Wyciąg z KW;
  3. Wypisy i wyrysy działek;
  4. Decyzje podziałowe;
  5. Inne dokumenty wynikające z rodzaju sprawy.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie po zgromadzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Gminy w Słupsku, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, tel. 059 842 84 69 wew.78, Damian Chabros

V. TRYB ODWOLAWCZY:
Nie przysługuje.